Placeholder Image

字幕列表 影片播放

 • Pi Pi ka Pi

  皮皮卡皮

 • Pika Pika

  皮卡皮卡

 • Pika Pika

  皮卡皮卡(重音)

 • Ka! Pikachu

  卡 皮卡丘丘

 • Pika Pika Ka Pika Pika

  皮卡皮卡 卡比卡比卡

 • Ka! Pikachu

  皮卡丘

 • Pikachu Pikachu

  皮卡丘 皮卡丘

 • AHHHHHHHHHHHHHHHHHH!

  (痛苦之慘叫)

 • Pika Ka pi Pikachu

  皮卡卡比皮卡丘

 • Pika Ka pi Pikachu

  皮卡卡比皮卡丘

Pi Pi ka Pi

皮皮卡皮

字幕與單字

單字即點即查 點擊單字可以查詢單字解釋