Placeholder Image

字幕列表 影片播放

 • בסרטון זה נלמד על יסודות, תערובות ותרכובות

 • אנחנו יודעים שאבני הביניין הבסיסיים של כל חומר שאנו רואים ביקום הם האטומים

 • אטומים הם חלקיקים מאוד מאוד קטנים

 • משמעות המילה אטומים, שמקורה ביוונית היא "שלא ניתן לחלק אותו" כלומר, לא ניתן לפרק אותם לחלקים קטנים יותר

 • לשילוב של מספר אטומים יחד אנו קוראים מולקולות

 • בדוגמה כאן יש לנו שני אטומים של חמצן שמחוברים יחד ליצירת מולקולה של חמצן

 • כאן יש לנו שני אטומים של מימן ואחד של חמצן שמתחברים ליצירת מולקולת מים

 • אז אלו מולקולות

 • יסוד מורכב מסוג אחד בלבד של אטומים

 • אז הנחושת בדוגמה הזו מורכבת מאטומי נחושת בלבד

 • בזהב יהיו רק אטומי זהב

 • ובגפרית יהיו רק אטומי גפרית

 • וכן הלאה

 • אז יסוד מכיל סוג אחד בלבד של אטומים

 • בתערובת ישנם סוגים שונים של אטומים

 • פה אתם רואים גפרית וברזל

 • הדבר החשוב פה הוא שאין קשר כימי בין האטומים!

 • יהיה מאוד קל להפריד את אטומי הברזל בעזרת מגנט

 • הם אינם קשורים בקשרים כימיים

 • החלקיקים בתערובת ניתנים להפרדה בקלות יחסית

 • אז פה למשל אנו יכולים להפריד את הברזל בעזרת מגנט

 • לא קיימים קשרים כימיים בין האטומים הבודדים

 • תכונות התערובת הם שילוב של תכונות החלקיקים שבונים אותה

 • אז לתערובת בדוגמה יש תכונות מגנטיות בגלל חלקיקי הברזל שבה ויש לה גם תכונות של גפרית

 • כלומר, יש לה את כל התכונות של החלקיקים הבודדים שמרכיבים אותה

 • איך זה בהשוואה לתרכובת?

 • בתרכובת החלקיקים מחוברים זה לזה בחוזקה באמצעות קשרים כימיים

 • הקשר נוצר בעקבות תהליך כימי

 • בדוגמה של ברזל גפריתי, חימום של החלקיקים סיפק את האנרגיה שהיתה דרושה להווצרות הקשרים בין שני החומרים

 • ופה יש לנו פחמן דו-חמצני שהוא פחמן הקשור לשני חמצנים

 • אז מהן התכונות של תרכובת?

 • ראשית כל, החלקיקים בתרכובת מאוד קשים להפרדה

 • אתם לא תוכלו עכשיו להפריד בין שני אלה בעזרת מגנט

 • תכונות התרכובת מאוד שונות מהתכונות המקוריות של היסודות שמרכיבים אותה

 • תחשבו על הדוגמה הזו- פחמן הוא מוצק (כמו הגרפיט שיש לכם בעפרונות), חמצן הוא גז ופחמן דו-חמצני הוא גם גז

בסרטון זה נלמד על יסודות, תערובות ותרכובות

字幕與單字

單字即點即查 點擊單字可以查詢單字解釋

A1 初級 美國腔

元素、混合物和化合物 (Elements, mixtures and compounds)

 • 51 4
  Yrchinese 發佈於 2021 年 01 月 14 日
影片單字