generosity

US /ˌdʒenəˈrɑ:səti/

UK /ˌdʒenəˈrɒsəti/

B1 中級