A2 初級 美國腔 2194 分類 收藏
開始影片後,點擊或框選字幕可以立即查詢單字
字庫載入中…
回報字幕錯誤
Every night in my dreams I see you, I feel you Her Gece Ruyalarımda Seni görüyorum , Seni Hissediyorum
That is how I know you go on Seni Bildiğim Gibi Devam Et
Far across the distance and spaces between us Aramızda Uzak Mesafeler Ve Boşluklar Var
You have come to show you go on. Kendini Göstermeye Gelmişsin devam et.
Near, far, wherever you are Yakın , Uzak , Her nerdeysen
I believe that the heart does go on İnanıyorum Bu Kalp Devam Edecek
Once more you open the door Bir kez kapıyı Açtın
And you're here in my heart Ve Burada Kalbimdesin
And my heart will go on and on Ve Kalbim Devam Edecek
Love can touch us one time and last for a lifetime Aşk Bize Bir Kez Dokunabilir Ve Hayatta Bir Kez
And never let go till we're gone Ve Biz Gidene(ölene) Kadar Gitmemize İzin Vermez
Love was when I loved you, one true time I hold you Aşk Seni Sevdiğim Zamandı , Doğru Zamanda Seni Tuttum
In my life we'll always go on Hayatımda Biz Her Zaman Devam Edeceğiz
Near, far, wherever you are Yakın , Uzak , Her nerdeysen
I believe that the heart does go on İnanıyorum Bu Kalp Devam Edecek
Once more you open the door Bir kez kapıyı Açtın
And you're here in my heart Ve Burada Kalbimdesin
And my heart will go on and on Ve Kalbim Devam Edecek
You're here, there's nothing I fear, Buradasın , Hiç Bir Şeyden Korkmuyorum
And I know that my heart will go on Ve Biliyorum Kalbim Devam Edecek
We'll stay forever this way Biz Sonsuza Kadar Bu Yolda Kalacağız
You are safe in my heart will go on Benim Kalbimde Güvendesin
And my heart will go on and on Ve Kalbim Devam Edecek .....
提示:點選文章或是影片下面的字幕單字,可以直接快速翻譯喔!

載入中…

席琳狄翁 - 我心永恆 (Celine Dion - My Heart Will Go On (Titanic Movie Soundtrack) (歌詞/lyrics)

2194 分類 收藏
Amy.Lin 發佈於 2017 年 4 月 8 日
看更多推薦影片
 1. 1. 單字查詢

  在字幕上選取單字即可即時查詢單字喔!

 2. 2. 單句重複播放

  可重複聽取一句單句,加強聽力!

 3. 3. 使用快速鍵

  使用影片快速鍵,讓學習更有效率!

 4. 4. 關閉語言字幕

  進階版練習可關閉字幕純聽英文哦!

 5. 5. 內嵌播放器

  可以將英文字幕學習播放器內嵌到部落格等地方喔

 6. 6. 展開播放器

  可隱藏右方全文及字典欄位,觀看影片更舒適!

 1. 英文聽力測驗

  挑戰字幕英文聽力測驗!

 1. 點擊展開筆記本讓你看的更舒服

 1. UrbanDictionary 俚語字典整合查詢。一般字典查詢不到你滿意的解譯,不妨使用「俚語字典」,或許會讓你有滿意的答案喔