初級 美國腔 483 分類 收藏
開始影片後,點擊或框選字幕可以立即查詢單字
字庫載入中…
回報字幕錯誤
Rynek frachtu morskiego zmienia się bardzo dynamicznie.
Uważam, że Panalpina jest obecnie w bardzo dobrej sytuacji, aby te zmiany wykorzystać.
Mówimy z grubsza o 130 MLN TEU, które są
transportowane we wszystkich kierunkach świata.
35 milionów TEU jest realizowane między krajami Azji i jest to największy kierunek handlu na świecie.
Wszystkie inne duże kierunki handlu są powiązane z Azją.
Ponad 95% ładunków w obrocie globalnym transportuje się drogą morską.
Na dzisiaj Panalpina obsługuje nieco ponad 1% całego rynku.
Tak więc jest jeszcze mnóstwo wolumenu do pozyskania.
WARTOŚĆ PŁYNĄCA Z MORZA Odkryj rozwiązania transportu morskiego
Konteneryzacja została wynaleziona w 1958 roku. Używamy tych metalowych puszek do wysyłania ładunków.
Skrót FCL oznacza pełny kontener (Full Container Load)
załadowany przez Klienta, którą transportujemy od drzwi do drzwi.
Panalpina może zaoferować wszystkie usługi dostępne na rynku, włącznie z gwarancją wypłynięć.
Z kolei produkt LCL jest dedykowany takim wysyłającym i odbiorcom,
którzy nie dysponują wystarczającą ilością ładunku do zamawiania całego kontenera dla siebie.
Tak więc przy takiej usłudze występujemy w roli konsolidatora, jednak wciąż używając kontenerów do transportu.
Panalpina oferuje globalną sieć 450 konsolidacyjnych serwisów LCL.
Jesteśmy jednym z największych dostawców tego typu usług na świecie.
Budujemy nasz system i siatkę połączeń opartą
na regularności, w którym gwarantujemy wypłynięcia dla naszych Klientów.
Nasz produkt Managed Solutions pozwala uczynić nasze usługi namacalnymi dla Klientów.
Klienci mogą je naprawdę dotknąć.
Managed Soltuions powstało po to, aby przejąć większą kontrolę nad łańcuchem dostaw Klienta.
Nie chcesz mieć nadmiaru zapasów, które utknęły w łańcuchu dostaw.
Chcesz przejrzystości, chesz mieć dostęp do właściwego produktu we właściwym czasie, we właściwym magazynie.
I my jako Panalpina stanowimy integralną część tego procesu.
Z Managed Solutios, dostarczamy Klientowi pełną przejrzystość od momentu złożenia zamówienia.
Tak więc, klient składa zamówienie u swojego azjatyckiego dostawcy.
Kopia tego zamówienia trafia do systemu Panalpiny.
Po czym oddział Panalpiny w kraju pochodzenia zarządza całym procesem.
Zwiększona transparentość prowadzi do lepszej kontroli kosztów.
A oczywiście lepsza kontrola kosztów w łańcuchu dostaw przekłada sie na lepsze wyniki finansowe naszych Klientów.
SAP TM jest naszym wewnętrznym systemem operacyjnym,
który umożliwia nadzór nad bukingami składanymi przez fabryki, ich obslugę oraz podgląd całego procesu.
Jest to system wprowadzony w naszej firmie w ubiegłym roku,
obecnie wdrażamy go w pozostałych krajach świata.
CFS jest skrótem dla magazynu załadunku kontenerów - Container Freight Station.
To miejsce, w którym dokonujemy załadunku i wyładunku kontenerów.
Klienci dostarczają pojedyncze kartony i palety,
z których budujemy pełne kontenery.
Posiadanie własnych CFS jest bardzo istotne, szczególnie, że możemy wtedy zaoferować naszym Klientom usługi typu Value Added.
Obsługujemy na przykład klienta, dla którego dokonujemy aktualizacji oprogramowania, zanim produkty opuszczą nasz magazyn w eksporcie.
Wszystko to jest wspierane systemem informatycznym zwanym MY PANALPINA +,
który umożliwia pokazanie wartości dodanej w usługach dla naszych Klientów.
Inwestujemy znaczne środki w technologię informatyczną dedykowaną Klientom,
w ramach której projektujemy Klientom rozwiązania szyte na miarę.
Oprogramowanie umożliwia Klientom podgląd w formie kokpitu tego, co dzieje się ich łańcuchu dostaw,
zarówno w kraju pochodzenia, na morzu, czy w miejscu docelowym.
Możemy dostosować program MY PANALPINA+ do indywidualnych potrzeb ludzi zaangażowanych na wszystkich etapach łańcucha dostaw.
Jest dla nas bardzo istotne, aby mieć silne i partnerskie relacje z liniami żeglugowymi.
Wybieramy naszych partnerów w oparciu o nasze kluczowe wartości.
Chcemy mieć pewność, że współpracujemy z partnerami, którzy reprezentując nas przed swoimi Klientami,
potrafią dochować wartości, tych samych wartości, które są istotne dla nas jako firmy.
Duża część naszego oprogramowania dla Klientów musi rzecz jasna być zintegrowana z armatorami.
Zatem jeśli jest jakiekolwiek odstępstwo od oczekiwanej daty przypłynięcia,
komunikat o tym otrzymujemy od armatora drogą elektroniczną,
ta informacja zostaje wprowadzona do MY PANALPINA+,
dzięki czemu jest dostępna dla naszych Klientów.
Zwiększyliśmy możliwości stosowania Elektroniczej Wymiany Danych (EDI - Electronic Data Interchange).
Z około 20-25% trzy lata temu, dzisiaj jesteśmy na poziomie 95-96%,
aby umożliwić naszym partnerom dotrzymanie obietnic składanych na co dzień swoim Klientom, którzy
muszą wiedzieć, że jesteśmy wiarygodni i na czas.
Potrzebujemy armatorów, którzy rozumieją jak ważne towary przewozimy,
dlatego jesteśmy bardzo, bardzo ostrożni w procesie wybierania partnerskich linii żeglugowych.
Panalpina jest Klientem nam bardzo bliskim, jednym z naszych głównych partnerów.
Mamy bardzo długą historię współpracy.
Operatorzy logistyczni mają możliwość być blisko swoich Klientów
i powinni obslugiwać ich z właściwą uwagą oraz poziomem usług niezbędnym w realizacji i ochronie łańcucha dostaw.
Dzięki wspólnemu planowaniu, powinniśmy być w stanie pokonać wszystkie trudności,
które wynikają czasami z trendów światowej ekonomii czy warunków handlowych.
Jesteśmy wtedy w stanie zaoferować jednolity produkt i wspólnie świadczyć usługi
dla Klientów w procesie łańcucha dostaw.
Naprawdę szukamy konkretnych rozwiązań, nie tylko dostaw port-port.
Uważam, że jest to jest dzisiaj prawdziwa wartość dodana dla Klientów.
Ważną częścią dobrego serwisu dla naszych Klientów jest to, że realizujemy dostawy do drzwi.
Bardzo istotnym jest świadczenie usług od drzwi do drzwi.
Mamy plan zarządzania dostawami "ostatnia mila" - jak zwykliśmy go nazywać.
Właściwie to nie ma znaczenia, jak dużo rozmawiamy o procesach i rozwiązaniach informatycznych.
Najważniejsi w tym wszystkim zawsze są ludzie.
Ostatecznie, działamy w branży usługowej, nie sprzedajemy produktów. To, co sprzedajemy, to nasze usługi.
W ciągu ostatnich dwóch lat zatrudniliśmy sporo nowych osób, uzyskując dzięki temu nowe doświadczenia i potencjał dla firmy.
W tej chwili ta inwestycja świetnie się zwraca. 83 00:06:25,000 --> 00:06:31,000. Wielu dobrych ludzi z naszej branży mówi obecnie, że Panapina jest bardzo dobrym miejscem aby w nim teraz być.
Wynika to prawdopodobnie z tego, że mamy własną kulturę w firmie i wiemy, co chcemy osiągnąć.
Najlepsi ludzie we właściwej firmie ostatecznie będą tymi, którzy osiągną sukces i wygrają.
Jako firma, kierujemy się trzema wartościami - efektywność, integralność i profesjonalizm.
I to jest to, co osobiscie uważam jest bardzo dobrze uwidocznione we frachcie morskim.
Uważam, że nasza zdolność do wychodzenia naprzeciw oczekiwaniom Klientów jest jednym z naszych silnych atutów.
Mamy zarówno odpowiednich ludzi jak i talent do identyfikowania potrzeb naszych Klientów.
Zatem jeśli tylko powierzą nam swoje ładunki, wówczas my zaoferujemy im świat.
提示:點選文章或是影片下面的字幕單字,可以直接快速翻譯喔!

載入中…

貨運 (Unlocking Value through Ocean Freight Solutions)

483 分類 收藏
賴正華 發佈於 2018 年 9 月 20 日
看更多推薦影片
 1. 1. 單字查詢

  在字幕上選取單字即可即時查詢單字喔!

 2. 2. 單句重複播放

  可重複聽取一句單句,加強聽力!

 3. 3. 使用快速鍵

  使用影片快速鍵,讓學習更有效率!

 4. 4. 關閉語言字幕

  進階版練習可關閉字幕純聽英文哦!

 5. 5. 內嵌播放器

  可以將英文字幕學習播放器內嵌到部落格等地方喔

 6. 6. 展開播放器

  可隱藏右方全文及字典欄位,觀看影片更舒適!

 1. 英文聽力測驗

  挑戰字幕英文聽力測驗!

 1. 點擊展開筆記本讓你看的更舒服

 1. UrbanDictionary 俚語字典整合查詢。一般字典查詢不到你滿意的解譯,不妨使用「俚語字典」,或許會讓你有滿意的答案喔