Placeholder Image

字幕列表 影片播放

 • Every night in my dreams I see you, I feel you Her Gece Ruyalarımda Seni görüyorum , Seni Hissediyorum

 • That is how I know you go on Seni Bildiğim Gibi Devam Et

 • Far across the distance and spaces between us Aramızda Uzak Mesafeler Ve Boşluklar Var

 • You have come to show you go on. Kendinistermeye Gelmişsin devam et.

 • Near, far, wherever you are Yakın , Uzak , Her nerdeysen

 • I believe that the heart does go on İnanıyorum Bu Kalp Devam Edecek

 • Once more you open the door Bir kez kapıyı Açtın

 • And you're here in my heart Ve Burada Kalbimdesin

 • And my heart will go on and on Ve Kalbim Devam Edecek

 • Love can touch us one time and last for a lifetime Aşk Bize Bir Kez Dokunabilir Ve Hayatta Bir Kez

 • And never let go till we're gone Ve Biz Gidenelene) Kadar Gitmemize İzin Vermez

 • Love was when I loved you, one true time I hold you Aşk Seni Sevdiğim Zamandı , Doğru Zamanda Seni Tuttum

 • In my life we'll always go on Hayatımda Biz Her Zaman Devam Edeceğiz

 • Near, far, wherever you are Yakın , Uzak , Her nerdeysen

 • I believe that the heart does go on İnanıyorum Bu Kalp Devam Edecek

 • Once more you open the door Bir kez kapıyı Açtın

 • And you're here in my heart Ve Burada Kalbimdesin

 • And my heart will go on and on Ve Kalbim Devam Edecek

 • You're here, there's nothing I fear, Buradasın , Hiç Bir Şeyden Korkmuyorum

 • And I know that my heart will go on Ve Biliyorum Kalbim Devam Edecek

 • We'll stay forever this way Biz Sonsuza Kadar Bu Yolda Kalacağız

 • You are safe in my heart will go on Benim Kalbimdevendesin

 • And my heart will go on and on Ve Kalbim Devam Edecek .....

Every night in my dreams I see you, I feel you Her Gece Ruyalarımda Seni görüyorum , Seni Hissediyorum

字幕與單字

A2 初級 美國腔

席琳狄翁 - 我心永恆 (Celine Dion - My Heart Will Go On (Titanic Movie Soundtrack)

 • 2308 92
  Amy.Lin   發佈於 2017 年 04 月 08 日
影片單字

返回舊版